Croeso cynnes iawn i Cwrw Llŷn

Cwmni cymunedol yw bragdy Cwrw Llŷn, yn frwd dros hyrwyddo’r ardal, tafarnau traddodiadol a chwrw go-iawn.

Dewch i brofi’r gwir flas yma drwy yfed ein cwrw chwedlonol mewn tafarndai croesawgar neu ddewis ein cwrw potel mewn siopau a thai bwyta lleol.

Enlli

A warm welcome to Cwrw Llŷn

We’re a community-based brewery group that cares about local promotion, traditional pubs and real ales.

Share our love of heritage and true taste by savouring our selection of legendary ales in hospitable pubs or our bottled beer available in local shops and restaurants.

Brenin eNLLI Seithenyn

 

Gŵyl y Cwrw Cyntefig

Fe gynhaliwyd Gŵyl y Cwrw Cyntefig ar safle bragdy Cwrw Llŷn yn Nefyn ar y 26ain o Orffennaf. Roedd y diwrnod yn gymysgedd o adrodd hanes bragu Llŷn, dathlu cerddoriaeth yr ardal, lawnsio’r Peint Cymraeg Cyntaf a chael blasu dau gwrw newydd y bragdy annibynnol: Porth Neigwl a Brawd Mawr yr houdini. Fe fynychodd dros 300 o bobl drwy’r dydd ac fe yfwyd 23 casgen o gwrw!

Rhaid diolch i Oinc Oink, Cryms a Glasu am werthu eu cynnyrch yn yr ŵyl ac i Cowbois Rhos Botwnnog, Y Chwedlau, Gwil Bandana a Iestyn Thyme a Jac Dobson a’r band am berfformio.

 

1C9A7830.bach

 

Bronze Age Beer Festival

The Bronze Age Beer Festival was held at the brewery’s site in Nefyn on the 26th of july. The day celebrated Llŷn’s brewing tradition, the area’s wealth of musical talent, the launch of the first Welsh pint and it was a chance to taste Cwrw Llŷn’s two new ales: Porth Neigwl and Brawd Mawr yr Houdini (Houdini’s big brother)! Over 300 people attended the festival and 23 casks were empty by the end of the night!

Many thanks to Oinc Oink, Cryms and Glasu for selling their produce at the festival and to Cowbois Rhos Botwnnog, y Chwedlau, Gwil Bandana, Iestyn thyme and Jac Dobson and the band for performing.

 

Yr Arddangosfa Fragu

Roedd arddangosfa’r bragu Oes Efydd yn llwyddiannus dros ben. Roedd Dafydd, Dyfed, Cai ag Iwan yn cludo cerrig wynias o’r goelcerth i fasgedi oedd yn y cafn, ychwannegu blodau eithin at y gymysgedd ac yn gadael i’r holl beth godi i’r berw tra bod Myrddin yn adrodd hanes bragu cyntefig: y broses o’r dechrau i’r diwedd, arferion y cyfnod ac elfen gymunedol y bragu. Edrychwch ar raglen HENO 28ain o Orffennaf i gael gweld y perfformiad byw.     

   1C9A7850.bach    

The Brewing Exhibition

The Bronze Age brewing exhibition was a great success. Dafydd, Dyfed, Cai and Iwan transported the bonfire heated stones to the wooden trough, added the gorse flowers and let the brew simmer whilst Myrddin spoke of Bronze Age brewing methods and traditions. Have a look at 28th of July’s HENO episode to see the live performance.