Croeso cynnes iawn i Cwrw Llŷn

Cwmni cymunedol yw bragdy Cwrw Llŷn, yn frwd dros hyrwyddo’r ardal, tafarnau traddodiadol a chwrw go-iawn.

Dewch i brofi’r gwir flas yma drwy yfed ein cwrw chwedlonol mewn tafarndai croesawgar neu ddewis ein cwrw potel mewn siopau a thai bwyta lleol.

Enlli

A warm welcome to Cwrw Llŷn

We’re a community-based brewery group that cares about local promotion, traditional pubs and real ales.

Share our love of heritage and true taste by savouring our selection of legendary ales in hospitable pubs or our bottled beer available in local shops and restaurants.

Brenin eNLLI Seithenyn

 

Gŵyl y Cwrw Cyntefig

Dewch yn llu i’r ŵyl Gwrw Cyntefig. Mae’r ŵyl yn cael ei chynnal ar safle’r bragdy ar y 26ain o Orffennaf rhwng 3.00 – 7.00yp. Ynghŷd â adloniaint byw, bar, gemau i blant a stondinau bwyd lleol prif atyniad yr ŵyl fydd ail-greu golygfa fragu o’r Oes Efydd. Croeso cynnes i bawb!

 

Gwyl Gwrw Hysbys Hir

 

Bronze Age Beer Festival

We offer a warm welcome to the Bronze age Beer Festival. The festival will be held at the Brewery’s site in Nefyn on the 26th of July between 3.00-7.00pm. Along side live music, a bar, local food stalls and games for children there will be a re-enactment of Bronze Age Brewing. Bring the whole family!

 

Paratoadau

Dyma rai o luniau’r criw yn paratoi twll ar gyfer y cafn hynafol. Ar y 26ain o Orffennaf fe fyddwn yn defnyddio replica perffaith o’r carn a ddarganfuwyd ar draeth Porth Neigwl gan yr Archeolegydd David Chapman. Credir bod yr hen bobl yn cynnau coelcerth, poethi cerrig yn wynias oedd yn dod o’r traeth, a’u cario gyda gefail efydd i fasgedi gwiail yn y cafn i ferwi breci’r haidd a pherlysiau. Dewch i’n gweld ni’n ail-greu y broses hynafol hon o fragu.

Yn y twll        bchIMG 5595.web

Preparations

Here are some pictures of the crew preparing a hole for the ancient trough. On the 26th of July we will be using a replica of the trough discovered by archaeologist David Chapman on Porth Neiwl beach. It is believed the old inhabitants used to light a bonfire, heat the stones from the beach until they were scorched, and that they carried the stones into a wicker basket in the trough to boil the barley wort and herbs. Come and see us re-create this ancient form of brewing.