Croeso cynnes iawn i Cwrw Llŷn

Cwmni cymunedol yw bragdy Cwrw Llŷn, yn frwd dros hyrwyddo’r ardal, tafarnau traddodiadol a chwrw go-iawn.

Dewch i brofi’r gwir flas yma drwy yfed ein cwrw chwedlonol mewn tafarndai croesawgar neu ddewis ein cwrw potel mewn siopau a thai bwyta lleol.

Enlli

A warm welcome to Cwrw Llŷn

We’re a community-based brewery group that cares about local promotion, traditional pubs and real ales.

Share our love of heritage and true taste by savouring our selection of legendary ales in hospitable pubs or our bottled beer available in local shops and restaurants.

Brenin eNLLI Seithenyn